دستگاه کنترل بازرسی

دستگاه‌ کنترل بازرسی به عنوان بخش مهمی از تامین امنیت در فضاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در فرودگاه ها، سالن‌های کنفرانس، مراکز دولتی، دفاتر مقامات عالی رتبه کشوری، خروجی انبار‌ها و... که برای ورود افراد محدودیت‌هایی وجود دارد، از تجهیزات کنترل بازرسی استفاده می شود تا از ورود یا به سرقت رفتن اشیایی مانند انواع سلاح‌های سرد و گرم، مواد مخدر یا قطعات الکترونیکی مانند گوشی‌های تلفن همراه جلوگیری کند و همچنین این دستگاه ها میزان سرقت‌ها را تا حد زیادی کاهش می دهد. دستگاه های کنترل بازرسی تایگر به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: دستگاه کنترل بازرسی ایکس ری (X-Ray)، گیت بازرسی فلزیاب، راکت دستی فلزیاب که با توجه به محیط هر مکان ممکن است نوع سیستم کنترل بازرسی به کار رفته نیز تغییر می‌کند. گاهی اوقات ممکن است دستگاه های کنترل بازرسی تنها برای ثبت زمان ورود و خروج اشخاص به کار رود و برای کنترل فیزیکی افراد نباشد. این مدل از دستگاه‌های کنترل بازرسی ساعات کار افراد را محاسبه کرده و بر اساس آن می‌توان میزان حقوق یا مزایا را در نظر گرفت.